Renn 4 – På Saupstad

Vi håper på nok snø og fine forhold og en ca 7 km lang trase.

Rennkontor 1700-1800. FELLESSTART 18.30. Fristil

En del problemer med EQ Timing sist lørdag, derfor: Meld deg på på forhånd på langrennskarusellen.no > Påmelding,
da blir du fakturert for enkeltrenn eller karusell (hhv kr 80/600)

«Nødløsning»: VIPPS til Langrennskarusellen #500174, vis kvittering og meld deg på i Rennkontoret