Løypekultur

Vis løypekultur:
– Løpere i høyre spor har fortrinnsrett
– All passering skal om mulig skje på venstre side
– Vis smidighet ved trengsel og under vannskelige forhold
– Ingen har fortrinnsrett framfor andre
– Skøytetak er bare tillatt i fristilrenn
– Ved fristilrenn kjøres også klassisk spor