Forside

« Vi ønsker å fornye oss å skape ett en mer moderne plattform for å både nå ut til alle som er aktiv og ikke minst til nye krefter som kanskje ikke vet at vi finns. Vi har derfor valgt å ta steget ut i moderniseringens verden med ny/nye nettsider, EQ Timing osv. Bedrifts langrenn har de siste årene slitt med frafall av løpere, og dette er en trend vi ønsker å snu. Derfor kommer det nå store endinger for de som er vant til det «gamle» systemet, men vi håper å tror den nye plattformen er med på å øke antall løpere i fremtiden.»